Home » Informatie

Informatie

Als je bij mij inschrijft zul je binnen twee weken een bevestiging van mij ontvangen. Mocht je eerste vrijblijvend willen kennis maken, is dit altijd mogelijk. Als je ongeveer 30 weken zwanger bent, maak ik telefonisch een afspraak met je om bij je thuis te komen voor een intakegesprek. Daarin komt alles wat je belangrijk vindt ter sprake.
Bij het intakegesprek bespreken we hoeveel uren zorg voor jullie gezinssituatie van toepassing is. Dit doen we op basis van het landelijk indicatieprotocol. Het basispakket is van toepassing wanneer het kraambed ”normaal” verloopt en het kind een goede start maakt. Het basispakket biedt 49 uur kraamzorg als een moeder borstvoeding geeft, exclusief de bevalling. Deze uren worden geheel in overleg met het gezin verdeeld over acht dagen. Meer zorg wordt aangeboden in situaties waarin er iets aan de hand is met moeder, het kind of de omgeving.In deze situaties wordt de basiskraamzorg uitgebreid bijv. met extra uren zorg als er voedingsproblemen zijn. De kraamtijd duurt maximaal 10 dagen. Minder zorg komt voor wanneer de client en haar partner hiervoor kiezen, en in bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekenhuisopname.

De kraamzorg bestaat uit de volgende onderdelen:
Assisteren bij de bevalling, thuis of poliklinisch in het ziekenhuis.
Goed en deskundig contact met de verloskundige in de kraamtijd
Professioneel begeleiden van de borstvoeding. Wilma’s kraamzorg is in nauw contact met een gecertificeerde lactatiekundige, IBCLC, Marion Vuijk, die altijd bereid is om deskundige ondersteuning te bieden. Lactatiekunde is een HBO studie in borstvoeding.
Controles bij moeder en kind: aandacht voor eventuele bijzonderheden of risico’s.
Kennisoverdracht, betrokkenheid, aandacht en bemoediging, zodat na de kraamperiode zelfstandig en met veel vertrouwen de zorg voor de baby op zich genomen kan worden.
Hygiene; badkamer en toilet worden dagelijks schoongehouden. De was wordt bijgehouden. Huishoudelijke taken verricht en maaltijden (voor)bereid.
De introductie van het nieuwe gezinslid zo optimaal mogelijk begeleiden. Andere kinderen in het gezin worden zoveel mogelijk betrokken bij de verzorging van de baby.
De specifieke invulling van de kraamzorg uren bepalen wij samen, zorg op maat is de doelstelling,  geen gezin is immers hetzelfde.

Kraamzorg wordt vergoed vanuit het basispakket van je ziektekostenverzekeraar.Wilma’s kraamzorg is lid van Coöperatie kraamzorggroep UA, en heeft met vrijwel alle zorgverzekeringen contracten kunnen afsluiten. Hierdoor wordt uw kraamzorg vergoed.Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekering, hanteert Wilma’s kraamzorg de tarieven voor ongecontractueerd zorg. Dat betekend dat nooit meer in rekening wordt gebracht dan dat door u zorgverzekering wordt vergoed. Dit geldt niet voor de wettelijke eigen bijdrage, deze wordt rechtstreeks bij u in rekening gebracht tenzij het door u aanvullende verzekering wordt vergoed. Het is daarom verstandig om uw verzekeringspolis te raadplegen.  Voor 2019 is de eigen bijdrage vastgesteld op € 4,40 per uur)